Muhadziba

'Biser je u školjci, kao što si ti biser na ovoj zemlji'

11.11.2011.

Da li je hidžab samo pokrivanje kose!?

Ovo je samo podsjetnik mojim dragim sestrama, koje je Allah uputio da nose maramu, ali jos uvijek nose usku odjeću.

Draga moja sestro, hvala Allahu koji te je uputio i ukazao ti svoju milost, molim Allaha da te učvrstii i da te stavi pod Svoje okrilje. Zelim samo da te podsjetim, draga sestro, da se potpuno pokrivanje ne može postići noseći usku i prozirnu odjeću.


U jednom hadisu Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, kaze: "Dvije vrste džehenemlija ne želim nikako sresti: ljude sa volovskim bičevima, koji batinaju svoje podanike i žene koje su, premda obučene, ipak obnažene, koje su zavodnice i koje bivaju zavedene; takve neće ući u Džennet, takve neće osjetiti njegov miris! (Muslim)"

Pod obučenim, ali nagim (polunagim) ženama misli se na one žene koje se zaodijevaju odjećom koja ne ispunjava ulogu pokrivanja, pa se zbog tankoće i providnosti takve odjeće oslikava ono sto se nalazi ispod nje.

Nije dozvoljeno otkriti vrat i grudi!

Mahrama mora pokriti cijelu glavu, uključujući uši, svu kosu, vrat i grudi. To je jasno receno u Allahovim riječima: "A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi ista osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima…" (An-Nur 24:31)

"O Vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika, neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati, pa nece napastovane biti. A Allah prašta i samilostan je." (Al-Ahzab 33:59)

Od Ibn Omera, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem je rekao: "Iman i stid su uvijek jedno pored drugog; pa ako jedno nestane, nestaće i drugo." (El-Hakim)

Mlada djevojka je ušla kod Aiše, radiallahu anha, sa tankim i prozirnim velom, pa joj je Aiša, radiallahu anha, rekla: "Ne vjeruje u suru En-Nur žena koja se tako oblači."

Kad su kod nje usle žene iz plemena Benu-Tenim u providnoj odjeći, tada im je ona rekla: "Ako ste stvarno vjernice, onda ovo nije odjeća žena koje vjeruju". (El-Kurtubi, 1387.4 14/244)

Ovi hadisi itekako oslikavaju i naše vrijeme, u kome žene oblače razne modele, prozirne, tijesne i strukirane odjeće, tako da više ističu nego što pokrivaju. Od Aiše, radiallahu anha, prenosi se da je Esma kćerka Ebu Bekrova ušla kod Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, u prozirnoj odjeći. Poslanik je okrenuo lice u stranu i rekao: "Esma, kad žena spolno sazri, nije dozvoljeno da joj se vidi ista osim ovoga i ovoga" (pokazao je na lice i šake). Ebu Davud, "Sunen", poglavlje El-Libas": 4/357-358, 4.104

Zbog mnogobrojnih hadisa koji govore o zabrani nošenja takve odjeće, islamski učenjaci tvrde da Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, nije prozirne hidžabe smatrao pokrivanjem. Zbog toga je Esmi naredio da obuče haljinu koja će dobro pokriti njeno tijelo. Važan je nijet/razlog zašto nosimo dotičnu odjeću kad izlazimo vani. Ovo ne znači da ćemo izaći na ulicu neuredne i neispeglane odjeće. Žena treba biti ponosna na svoj hidžab, ali isto tako voditi računa da se posebno i pretjerano ne naglašava, da glavna briga jeste očuvanje morala i zaštita njenog dostojanstva.

 

 Savjeti sestrama koje hoce da se pokriju

Pitanje:
Selam alejkum!
Sta je lijepo uraditi zeni prije nego sto stavi hidzab? Hvala unaprijed, da vam Allah da svako dobro!

Odgovor:

Alejkumus-selam!
Ženi koja je odlučila da stavi hidžab upućujemo nekoliko savjeta:

 1. Da se pokaje za neposlušnost Uzvišenom Gospodaru zbog odgađanja pokrivanja.

2. Da popravi svoj nijjet-odluku za pokrivanje; da bude samo radi Allaha Uzvišenog.

3. Da nauči propise vezane za hidžab, kako to njeno pokrivanje ne bi bilo nepropisno. (Ovdje se pravi velika greška kod pokrivanja, mnoge muslimanke se pokrivaju shodno tradicionalnom viđenju hidžaba, druge se pokrivaju kroz modernističko viđenje hidžaba, a zanemaruju se temeljni propisi islama po pitanju nošnje hidžaba, kao što su:

a) Dijelovi tijela koji se pokrivaju,

b) Propisi vezani za svojstvo hidžaba: širina, neprozirnost, miris, orginalnost (tj. da nije imitacija nevjerničkih stilova pokrivanja, muškog načina oblačenja)....

 c) Propisi vezani za mahreme,

d) Vrijeme obaveznosti stavljanja hidžaba....

4. Da obara pogled i da taj hidžab bude kompletan, a ne samo da se pokrije, a da ostala djela (poput pušenja cigareta, gledanje svega i svačega na TV, internetu ili u svakodnevnom životu, ružnog govora, gibeta....) budu svakodnevnica.

5. Da se osjeća ponosnom što je stavila svoju krunu i neka bude ustrajna.

6. Da druge sestre opominje na propise hidžaba.

A Allah zna najbolje!

prof. Abdullah Mujic!

 

Izvor:

http://sisters.islamway.com

http://www.n-um.com

http://www.muslimanka.net

11.11.2010.

Mode li lude, od hidžaba šta bude?!

Hidžab, sestre, ima svoje šarte,


Vadžib vam je da ih dobro znate,
Na odjeću svoju dobro paz'te,
Dozvoljenog gran'ce ne prelaz'te,
Prelistajte knjige učenjaka,
Fetva je kod sviju njih jednaka,
Punoljetna, vele, žena svaka,
Sva je avret sem lica i šaka,
Mnogi su i dalje od tog išli
I licu su k'o avretu prišli
Nakon svega ulema još reče:
Pokrit' lice bolje je i preče
A ko sumnja, samo neka lista
Knjige fikha 'ilm što iz njih blista (1)
Al' na nikab danas atakuju
Sa svih strana na njeg udaraju
I kauri i murtedi razni
Mozgovi im totalno su prazni
Nije, vele, to za ovog vakta
Ali jeste suknja pedalj kratka
Čak i oni što din afirmišu
Protiv zara i zbore i pišu (2)
Na njih džaba trošiti je vr'jeme
Gospodaru odgovor nek spreme...

Skrit' ljepotu svrha je hidžaba
Ne nosi ga onda, sestro, džaba
Kvalitete njime da ističeš
A mahane vješto da prekriješ
Zar ne čuješ Onog koji reče:
U kućama bud'te, to je preče
Ne gizdajte sebe kod izlaska
Ko onomad u doba paganska (3)
Vela svoja spustite ni za se
Svakoj od vas to je bolje zna se
I ukrase svoje ne pokaži
Osim onom ko za muža važi
Il' bližnjima po ml'jeku, tazbini
I po krvi tek nekoj rodbini
Baš onako kako Kur'an kaže (4)
I sunnet časni k'o što nalaže
Ne po priči tetaka i nena:
''Gledaj sine stotinu koljena''
A pred mužem avret ne postoji
Nos' šta hoćeš, grijeha se ne boji!
......

Al' vremenom hidžab se izm'jeniU kor'jenu total se prom'jeni
Nova moda njega izobliči
Sam na sebe više ni ne liči
A Resul je najavio žene
Pokrivene al' su otkrivene
U hodu će svome zanositi
U muška srca fitnu unositi (5)
Nemoj, sestro, jedna od njih biti
Savjet tebi ja ću uputiti
Pokušat' ću ovdje dočarati
Do čeg' ''hidžab'' može dogurati
Nek se sestre ne ljute na mene
Prepoznaju l' ovdje negdje sebe
Ukazati želim na propuste
Da ih sebi one ne dopuste
Pa ko hoće nek pouku primi
A ko neće, kod vida nek žmiri
Primjerima teško ima kraja
Ibreti se njima mnoga raja:

Crvene se usne izdaleka
Lice blješti kao apoteka
Karmin, puder i ostala šminka
Izgleda k'o pubertetli klinka
Kao da je samo sa make-upa
Na glavi je crven-turban kapa
Traperice i patike starke
Uski body popularne marke
A na glavi nešto poput kape
Ispod koje čak i uši zjape
Strukirane bluze, kompletići
Uske hlače, preko njih minići
Naušnice vise do ramena
K'o u žena iz afro-plemena
Vrat otkriven, ništa na njem' nema
I na njemu biser dijadema
Pitanje me jedno sada tišti
Od muke mi se sve plače i vrišti
Koju sestre fetvu uzimate,
Vrat i uši kada otkrivate?
Takvu nikad niko izd'o nije
Osim onog ko vjeri se smije
I bez znanja o vjeri što zbori
A za slično u Vatri se gori

Obrve su skladno počupaneIl' olovkom vješto nacrtane
Izgledaju poput crte ravne
Po uzoru na damice ''slavne''
A to spada u haramli stvari
Hadis sahih bilježi Buhari (6)

I štikle su od pedalj i nešto
Kada hoda mora ići vješto
K'o žena iz Benu Israila
Niska bila, štikle napravila
Da bi tako vitka ona bila
O čemu je jako dugo snila
I prsten je miskom ispunila
Pokraj ljudi kad bi prolazila
Njeg' bi ona malo prodrmala
Iza sebe miris ostavljala
Mušku pažnju na se privlačila
I u tome mnogo uživala (7)

A kad žena hidžab namiriše
Pa niz sokak lagahno odnjiše
Šejtan odmah družinu je sazv'o
Jer je takvu Resul ružno nazv'o (8)
Sve trendove sestre nove prate
Pa po c'jenu i da malo pate
Nos probušen, cirikon u zubu
Bože mili, razum je na rubu
Zar  baš svaka moda ovog doba
I kroz hidžab mora da se proba?
.....

Modi ovoj teško ukraj statiDo zore bi mog'o nabrajati
Sarkazam je samo maska moja
Sekira me, sestro, nošnja tvoja
Okani se šminke i parfema
I hidžaba koji svrhu nema
Nek te nošnja čednosti pokriva
Koja skriva a ne promovira
Samo tad ćeš punim sjajem sjati
Bit' uzorna supruga i mati
Volio bih, kad bih mog'o znati
Da l' ćeš, sestro, savjet poslušati?Napomene i pojašnjenja:

1 - Evo samo nekih izjava učenjaka sve četiri mezheba po pitanju pohvalnosti, a po nekima i strogoj obavezi pokrivanja lica žene:
Hanefijski mezheb: Ibn Abidin kaže: ''U djelu El-Feth stoji da je ženi pohvalno (dok je u ihramima) da nečim zastre lice, a u djelu En-Nihaje da je obavezna pokriti ga. U djelu El-Muhit stoji: ''Ovim se aludira na to da je ženi zabranjeno otkrivati lice pred muškarcima strancima, osim u nuždi.'' (Vidjeti: Hašijetu Ibn Abidin, 3/629.) (El-Feth, En-Nihaje i El-Muhit su djela hanefijskog fikha)
Malikijski mezheb: Imam Ez-Zurkani kaže: ''Dozvoljeno je ženi u ihramima prekriti lice, zastirući se od muškaraca, to joj je, čak, obaveza ako se boji fitne.'' (Šerhuz-Zurkani alel-muvetta, 2/329.)
Šafijski mezheb: Imam Bejdavi kaže: ''Cijelo tijelo žene je avret, nije dozvoljeno gledanje u njega osim suprugu i mahremima ili u prijekoj nuždi.'' (Tefsirul-Bejdavi, 4/183.)
Hanbelijski mezheb: Ibn Tejmijje kaže: ''Nije dozvoljeno ženama otkrivati lice pred strancima.'' (Vidjeti: El-Ādabuš-šer'ijje, 1/276.) Navodi preuzeti iz teksta Nikab u kandžama drskosti, autora mr. Safeta Kuduzovića. Cijeli članak proičitajte OVDJE

2 – Profesor sociologije, ahlaka i historije islama, Mustafa Spahić je 19. februara 2009., gostovao u emisiji FTV-a ''Pošteno''. Tom prilikom dotakao se i pitanja ''umotavanja'' žena, a nikab je usporedio sa tarabama. Što se tiče uglađenog akademika Rešida Hafizovića, on nošenje nikaba smatra stanovitim ekstremizmom. Govoreći o tzv. ''vehabijama'' i nikabu, u intervjuu koji je dao magazinu Dani, između ostalog je rekao:
DANI: Molim Vas da kao vrstan znalac ove problematike kažete treba li žena u islamu biti pokrivena ili ne? Treba li žena po Kur'anu da vidi ili ne vidi?
HAFIZOVIĆ: Ne samo da žena treba da vidi, čovjek musliman uopće treba da vidi, jer musliman, evo, ne dijeleći ga na muško i žensko, musliman kao takav treba da gleda, treba da ima i fizičku i duhovnu bit. Nažalost, cijeli razgovor o ženi u islamu gotovo se svodi na neke krajnje efemerne stvari, recimo, kao što je to pokrivanje. (....) Nastojanje da se ženi muslimanki zatvore oči i da se ona naprosto pokrije tako da ne vidi svijet, smatram stanovitim ekstremizmom''. (Magazin Dani, 13. 4. 1998., br. 73)

- Nažalost, kada je riječ o ataku na nikab i negiranju njegove legitimnosti, naši vrli ''intelektualci'' nisu usamljeni u ovakvim i sličnim izjavama. U oktobru 2009. tadašnji dekan Univerziteta El-Azhar, šejh Muhammed Tantavi, rekao je da pokrivanje lica (nošenje nikaba) nema veze sa islamom. Tantavi je bio u posjeti jednoj ženskoj školi u Kairu i tom prilikom jednoj učenici rekao da skine nikab. Egipatske novine su prenijele kako je Tantavi izrazio čuđenje zbog odjeće te učenice i rekao joj da je to samo tradicija koja nema veze sa islamom i Kur'anom???!!! Svoj stav nikada nije potkrijepio niti jednim jedinim validnim šerijatskim argumentom. Samo nekoliko mjeseci nakon ove sporne izjave (tačnije 10. marta 2010.) šejh je preselio na ahiret u 81. godini života, rahimehullah.

3 - Obraćajući se ženama, Uzvišeni Allah je u prijevodu značenja rekao: ''U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte...'' (El-Ahzab, 33)

4 - Pred kim žena smije, a pred kim ne smije otkrivati svoje ukrase, govori sljedeći ajet: ''A reci vjernicama...., i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.'' (En-Nur, 33)

5 - Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Dvije vrste stanovnika Vatre nisam vidio: ....i žene, pokrivene a otkrivene, koje zanose u hodu, i druge tome pozivaju...'' (Muslim br. 2128)

6 - Allahov Poslanik, s.a.v.s., prokleo je žene koje čupaju obrve. Hadis bilježe Buhari, br. 4886, Muslim, br.2125, od Abdullaha b. Mes'uda, r.a.

7 - Hadis u kojem Poslanik, s.a.v.s., spominje ovu ženu bilježi Muslim, br. 2252, od Od Ebu Seida el-Hudrija, r.a.

8 - Od Ebu Muse el-Eš'arija, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ''Koja se god žena namiriše pa takva prođe pored skupine ljudi i oni osjete njen miris, ona je bludnica...'' (Ebu Davud, Tirmizi, Hakim. Šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Vidjeti Sahihul-džami'a, br. 323)

Musa Aid, 13. ša'ban 1431. h.g.

Preuzeto sa: minber.ba

20.04.2010.

Muhadžiba Online Butik

Muhadžiba Online Butik u Egiptu, vam nudi veliki izbor islamske ženske odjeće, kao i veliki izbor marama, himara, nikaba, rukavica, potkapa i ostali produkata. Radujemo se vašoj posjeti i rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

muhadziba@gmail.com

http://www.muhadzibaonline.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id=676154835&ref=mf#!/group.php?gid=89656551819
07.03.2010.

Gospodaru naš....

Gospodaru naš, našu bol zamijeni utjehom, tugu radošću, a strah sigurnošću. Gospodaru naš, neka jekin zgasne požudu srca, neka rijeka imana utrne žar duse. Allahu, umornim očima podari siguran san, nemirnim dušama spokoj i obraduj ih skorom pobjedom. Allahu, neka Tvoj nur prosvijetli izgubljene oči, neka zalutali nađu Tvoj put, a izgubljeni Tvoju uputu. Amiin

16.12.2008.

Nemoj zaboraviti na Onoga....

Nemoj zaboraviti na Onoga koji je tvom zivotu kraj odredio a tvojim danima i uzdasima rok i broj. Od svih mozes biti neovisan ali o Njemu ti ovisiš i On ti neminovno treba.

16.12.2008.

Savjet Poslanika savs

Poslanik Muhamed savs je reko: "Lijepo se ophodite prema ženama."

Takođe je rekao: "Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama."

I rekao je: “Prema ženama su velikodušni i pažljivi samo plemeniti ljudi, a žene ponizuju i zlostavljaju samo oni koji su loši i niske naravi."

16.12.2008.

Put ka Allahovoj Milosti

26.11.2008.

Najbolji medju vama....

"Najbolji medju vama je onaj koji je najbolji prema svojim zenama." (Ibn-Madze.)   Ovo potvrdjuje da Islam visoko ohrabruje dobro ponasanje postupanje prema suprugama. Zenama treba pokazati ljubav, postovanje i njeznost. Da bi se uznaprijedila ljubav i sigurnost koja dolazi sa brakom supruge imaju raznolika prava; prvo od zeninih prava je da primi mehr, poklon od muza, koji je dio bracnog ugovora i zahtjeva se kao uslov za zakonitost braka. Drugo pravo jeste izdrzavanje. Uprkos bogastvu koje ona moze imati, njen muz je obavezan da obezbjedi hranu, skloniste- stan i odjecu. On nije prisljen da trosi izvan njegovih mogucnosti i njegovoj zeni nije dozvoljeno da ima nerazumne zahtjeve.

26.11.2008.

Majka, majka, majka

Dosao neki covjek Bozijem Poslaniku alejhi selam i zapitao ga: - Ko je od ljudi najzasluzniji da mu poklonim svoju paznju i svoje prijateljstvo?, - Majka, rece mu Allahov poslanik, tri puta, pa tek onda cetvri put rece tvoj otac." (Buhari, Muslim)

26.11.2008.

O Vjerovjesnice, reci zenama svojim....

Allah Uzviseni kaze: “O Vjerovjesnice, reci zenama svojim, i kcerima svojim, i zenama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako ce se najlakse prepoznati pa nece napastovane biti. A Allah prasta i samilostan je". (Kur'an 33: 59)


Stariji postovi

Muhadziba
<< 11/2011 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najdraza mjesta :)

Ajatul Kursi

Poslusnost prema roditeljima !!!


Moje Zelje...

I neka među vama bude onih....
"I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići." (Kur'an, Al-Imran, 104)

O Majko....FAVORITI

Posjete
54931